TOP >  Seminar & Event >  Other Event >  RIKEN Yokohama Campus Open Day 2016

Other Event

RIKEN Yokohama Campus Open Day 2016

Date
Sep 10, 2016, 10:00 - 17:00  
Location
RIKEN Yokohama Branch
 
1-7-22 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama City, Kanagawa 230-0045